• Kozienice: +48 530 911 871
  • Chorzele: +48 573 995 790
  • Lublin: +48 500 852 158
  • Pon. - Pt: 9:00 - 17:00
  • e-mail: info@cityfinancial.com.pl

• Jak dostać dobry kredyt?
• Jaki bank udzieli Ci kredytu na mieszkanie / samochód / działalność / wakacje / remont?
• Dlaczego warto czytać umowy kredytowe?
• Jak sprawić żeby obecny kredyt był tańszy?

Dzięki współpracy Państwa firmy z nami, oferty kredytowe przedstawiane przez naszego doradcę będą najtańsze na rynku, a wszyscy zatrudnieni w firmie będą traktowani z najwyższym priorytetem. Chcielibyśmy uświadomić ludzi na co zwracać uwagę i jak wziąć kredyt na miarę oczekiwań.

• Bezpłatna pomoc w uzyskaniu kredytu
• Indywidualne podejście do każdego klienta
• Opieka doradcy finansowego przez cały proces kredytowania
• Większość polskich banków w jednym miejscu co umożliwia porównanie i wybranie najlepszej oferty dla Państwa
• Kilkuletnie doświadczenie w branży finansowej.

O nas

Jesteśmy firmą, która doświadczenie w branży finansowej zdobywa od ponad 10 lat Zajmujemy się sprzedażą produktów finansowych najwyższej jakości. Nasza wykwalifikowana kadra podzielona na odpowiednie działy (sekcje/sektory/gałęzie) sprawia, że współpraca z nami w jakiejkolwiek dziedzinie przynosi same korzyści. Stawiamy przede wszystkim na jakość naszych usług co sprawia, że jesteśmy jedną z niewielu firm w branży finansowej, która podchodzi indywidaulnie do każdego. Zaufało nam już ponad 20 000 klientów indywidualnych oraz firm.

Nasza oferta

Kredyty gotówkowe

Kredyt przyznawany w gotówce na dowolny cel. Podstawą do udzielenia takiego kredytu jest zdolność kredytowa wyliczana na podstawie m.in. dochodu oraz zobowiązań. Charakteryzuję się prostą procedurą oraz szybką decyzją. Posiadamy bezpośredni dostęp do większości polskich Banków, które oferują swoje usługi potencjalnym kredytobiorcom. Okres spłaty waha się od kilku miesięcy do nawet 12 lat, a maksymalna kwota kredytowania dochodzi do 200 000 zł.

Kredyty konsolidacyjne

Jest odmianą kredytu gotówkowego, jego głównym założeniem jest spłata kilku wcześniejszych zobowiązań tj. kredytów gotówkowych, kart kredytowych czy produktów ratalnych. Kredyt konsolidacyjny pozwala na znaczne zmniejszenie miesięcznych obciążeń kredytowych.

Kredyty hipoteczne

Długoterminowy kredyt bankowy, którego zabezpieczeniem jest hipoteka ustanowiona na rzecz banku kredytującego na prawie użytkowania wieczystego lub prawie własności nieruchomości położonej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Kredyt hipoteczny jest najczęściej udzielany na sfinansowanie zakupu nieruchomości lub inwestycji budowlanej. Kredyty hipoteczne są zazwyczaj najniżej oprocentowane, ponieważ w przypadku zabezpieczenia wierzytelności prawomocnym wpisem do hipoteki nieruchomości, ryzyko kredytowe jest bardzo niskie. Maksymalny okres kredytowania to nawet 35 lat.

Kredyty samochodowe

Rodzaj kredytu bankowego udzielany przez bank lub inną instytucję upoważnioną, przeznaczony na zakup pojazdu – najczęściej samochodu, zarówno nowego, jak i używanego. Zabezpieczeniem kredytu, jest zwykle pojazd, na którego zakup udzielono kredytu. Zazwyczaj maksymalny wiek środka transportu nie może przekroczyć 16 lat na moment zakończenia spłaty kredytu. Maksymalny okres kredytowania to 120 miesięcy.

Kredyty obrotowe

Kredyt bankowy przeznaczony na finansowanie bieżącej działalności przedsiębiorstwa, na przykład pokrycie części kosztów zatrudnienia personelu, kosztów administracyjnych, zakupu drobnego wyposażenia itp. Kredyty obrotowe pozwalają przedsiębiorstwu zapewnić płynność finansową – czyli umożliwiają regulowanie bieżących zobowiązań przy braku gotówki, która jest zamrożona np. w należnościach od dłużników.

Kredyty inwestycyjne

Kredyt bankowy przeznaczany na finansowanie realizowanych przez kredytobiorcę przedsięwzięć, których celem jest odtworzenie, modernizacja lub powiększenie wartości majątku trwałego, jak również zakup wartości niematerialnych i prawnych bądź nabycie udziałów w przedsiębiorstwach lub długoterminowych papierów wartościowych.

Leasing

Leasing jest umową, na mocy której leasingodawca (finansujący) przekazuje leasingobiorcy (korzystającemu) prawo użytkowania składnika aktywów przez określony czas, w zamian za opłatę lub serię opłat. Jest to zatem rodzaj kredytu, z tą różnicą, że zamiast środków pieniężnych jego przedmiotem są określone aktywa (środki trwałe, wartości niematerialne i prawne). Podpisując umowę leasingu korzystający otrzymuje w użytkowanie wybrany składnik aktywów, np. samochód lub linię produkcyjną, a zobowiązany jest uiszczać na rzecz finansującego odpowiednio skalkulowane opłaty leasingowe.

Faktoring

Wykup przez podmiot świadczący usługę faktoringu (faktora) nieprzeterminowanych wierzytelności przedsiębiorstw (faktorantów) należnych im od kontrahentów (odbiorców) z tytułu dostaw i usług oraz na świadczeniu na ich rzecz dodatkowych usług (np. inkaso należności, monitoring płatności, prowadzenie rozliczeń, pomoc w ściąganiu przeterminowanych należności). Przedsiębiorstwo korzystające z faktoringu szybciej otrzymuje środki finansowe wynikające z zawartej transakcji sprzedaży, ponieważ faktor przekazuje mu w formie zaliczki wcześniej ustalony procent wierzytelności (najczęściej do około 90% wartości faktury). Faktoring pozwala zatem przedsiębiorstwu skrócić cykl rotacji należności, a więc poprawić jego bieżącą płynność. Ponadto faktoring umożliwia podmiotom gospodarczym ograniczyć ryzyko niewypłacalności kontrahenta (ryzyko to podejmuje faktor).

W naszej ofercie znajdują się produkty firm

Skontaktuj się

City Financial

Nasze oddziały

Kozienice

City Financial - Kasa Stefczyka
ul. Batalionów Chłopskich 15
26-900 Kozienice
tel. +48 530 911 871

Lublin

City Financial Al. Warszawska 102 20-824 Lublin tel. +48 500 852 158

Chorzele

City Financial - Kasa Stefczyka
ul. Plac Kościuszki 18
06-330 Chorzele
tel. +48 573 995 790

Nasze działy

Dział kredytów gotówkowych

Emil Lech
emil.lech@cityfinancial.com.pl
531 007 630

Dział leasingów oraz kredytów samochodowych

Andrzej Głaz
andrzej.glaz@cityfinancial.com.pl
530 552 211

Dział ubezpieczeń

Grzegorz Zieliński
grzegorz.zielinski@cityfinancial.com.pl
608 574 432

Dział współpracy

Wojciech Klimkiewicz
wojciech.klimkiewicz@cityfinancial.com.pl
888 897 777

Dział Sprzedaży i kontroli
Call Center

Wojciech Klimkiewicz
wojciech.klimkiewicz@cityfinancial.com.pl
888 897 777